Skip to main content

Oifig MEDIA na Gaillimhe ag Ceiliúradh 30 Bliain

30 Bliain 2

Tá Deasc na hEorpa Cruthaithí Oifig MEDIA na Gaillimhe ag ceiliúradh 30 Bliain ar an bhfód i mbliana. Eagraíodh ócáid chun an dáta seo a cheiliúradh ar an 1ú Nollaig 2022 i mBearna.

Foilsíodh Leabhrán leis na torthaí MEDIA go léir don Iarthar agus don Ghaeltacht thar na blianta agus ba dheis é seo súil a chaitheamh siar ar fhás agus forbairt suntasach an tionscail closamhairc ó 1992 i leith chomh maith le cuimhneamh ar na hathruithe móra teicenolaíochta agus na mórathruithe sna modhanna dáileacháin éagsúla ó thosaigh an chéad clár MEDIA i 1991.

Filleadh ar Nuacht + Imeachtaí