Skip to main content

Forbairt Lucht Féachana & Oideachas Scannán

Spriocdháta

Spriocam: 1600 in Éirinn

Déan Iarratas Anois

Song of the Sea Cartoon Saloon 3
Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Lucht Féachana
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

  • Tacaíocht a chur ar fáil do Thionscnaimh atá ag cur forbairt agus rannpháirtíocht lucht féachana chun cinn, lena n-áirítear gníomhaíochtaí oideachais scannán, ag díriú ar luchtanna féachana óg ach go háirithe.

  • Tionscadail a chuireann meicníochtaí ar fáil do chomhoibriú uile-Eorpach agus do aimsiú lucht féachana uile-Eorpach d’fhonn suim a spreagadh agus eolas a mhéadú faoi luchtanna féachana i scannáin Eorpacha agus i saothair chlosamhairc, cláir shonracha faoi oidhreacht na scannánaíochta san áireamh.

  • Caithfidh an tionscadal a bheith comhdhéanta de 50% de scannáin Eorpacha ar a laghad, ag baint amach 5 thír ar a laghad atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

  • Tabharfar aird ar leith d’iarratais a chuirfidh dóthain straitéisí ar fáil chun tionscal níos inmharthana agus níos cairdiúla don timpeallacht a chinntiú mar aon le cothromaíocht inscne, ionchuimsiú, éagsúlacht agus ionadaíocht a chinntiú.

  • €6,500,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo.